International PromocjeNowościpublishing details
# #

Witamy na naszych stronach interneto- wych. Tu znajdą Państwo całą paletę produktów sprzętu laboratoryjnego, chemikaliów i Life Science.

Sprzęt laboratoryjny

#
 • Sprzęt laboratoryjny, pojemniki, materiały eksploatacyjne
 • Pompy, pipetory i sprzęt do pobierania próbek
 • Dializa i filtracja
 • Ochrona pracy i sprzęt ochronny BHP
 • Przechowywanie, transport i narzędzia
 • Przyrządy optyczne i lampy
 • Urządzenia pomiarowe
 • Urządzenia laboratoryjne
 • Czyszczenie, pielęgnacja i środki pomocnicze

Life Science

#
 • Biochemikalia
 • Bufory biologiczne
 • Detergenty
 • Odczynniki do syntezy DNA i peptydów
 • Blotting i detekcja
 • Komory do elektroforezy
 • Chemikalia i roztwory do elektroforezy
 • Ekstrakcja
 • Mikrobiologia
 • Nukleotydy
 • Kultury komórkowe
 • Odczynniki do odwirowywania
 • Scyntylacja