Naar de inhoud springen Naar het navigatiemenu springen

Hygiënemonitoring

Bescherming tegen infecties, milieu-, wonings-, en gemeentelijke hygiëne wonnen de afgelopen jaren ook in het dagelijks toenemend aan belang. De instituten, instellingen en domeinen waarin hygiënemonitoring gepast, noodzakelijk en gedeeltelijk al wettelijk voorgeschreven werd, zijn heel verscheiden. Het gaat hier onder ander om medische instellingen, farmaceutische industrie en apotheken, watervoorzieningsinstallaties en zwembaden, sportcentra en scholen, hotels, gastronomie en grootkeukens, industrie met koeltorens, levensmiddelenhandel en -productie en dergelijke meer.
​​​​​​​
Doel van de hygiënemonitoring is altijd om het contaminatiegevaar voor mens, milieu, producten en processen tot een minimum te reduceren. Zwaartepunten zijn hierbij de reiniging en desinfectie van oppervlakken, gevolgd door de controle van het reinigings- en decontaminatiesucces. 

Roth biedt u voor de hygiënecontrole een veelzijdig assortiment aan producten aan, zowel voor de professionele microbiologische analyse alsook voor een eenvoudig en snel gebruik door geschoolde leken of bij opleiding en stage.

Voor een persoonlijk technisch advies staan ons team graag tot uw beschikking:
 
Bij vragen over hygiëne (reiniging, sterilisatie en desinfectie):

Phone: +49 (0)721 / 5606 - 512

E-Mail: applications@carlroth.de

Mrs. Sproll

Ju-Spro.jpg

Mrs. Inci

Me-In.jpg

Dr. Baumann

Dr-Na-Bau.jpg

Bij vragen over monitoring (laboratoriummicrobiologie, contact- en sneltests, koelwater- en verdampingsinstallaties):

Phone: +49 721 / 5606 - 513

E-Mail: lifescience@carlroth.de

Mrs. Wuske

Jes-Wus.jpg

Mrs. Nickschas

Sa-Nick.jpg

Voor informatie over levertijden, beschikbare hoeveelheden, offertes, monsters, enz. kunt u bellen met +49 721 5606 - 510
of contact opnemen met uw bekende exportspecialisten
Hygiene-Monitoring_1380px_EN.jpg
Controle van oppervlakken
ROTI®ContiPlateMicro-organismen, ook pathogene, zijn in onze omgeving overal aan te treffen en bevinden zich op elk oppervlak. Het herkennen van een microbiologische verontreiniging door de consequente controle van oppervlakken is voor verbruikers, klanten, patiënten en producenten van essentieel belang.

De monstername vormt bij de monitoring van oppervlakken één van de belangrijkste bouwstenen en hiervoor staan ondertussen uitstekende systemen ter beschikking. De microbiologische analyse wordt daarom meestal door klassieke microbiologische laboratoriumanalyse uitgevoerd. 

Om de verontreiniging van voorwerpen, personen of oppervlakken fijnmazig ter plaatse te kunnen bepalen, worden contacttests of uitstrijkjes uitgevoerd, waarbij afhankelijk van de voedingsbodem verschillende micro-organismen kunnen worden gedetecteerd. We raden hiervoor onze ROTI®ContiPlates en ROTI®DipSlides alsook voor uitstrijkjes onze ROTITEST®-systemen alsook het Orion Clean Card® PRO-systeem van amfora health care aan.
Controle van vloeistoffen
Micro-organismen zijn in onze omgeving overal aan te treffen en zijn in bijna elke vloeistof terug te vinden. Alleen een zorgvuldige kwaliteitscontrole in combinatie met consequente hygiënemonitoring beschermt verbruikers en producenten tegen pathogene kiemen en de hiermee gepaard gaande schade en kosten. Een betrouwbare controle van vloeistoffen op micro-organismen vormt hierbij naast reiniging en desinfectie het belangrijkste onderdeel van de monitoring.
​​​​​​​
In ons assortiment vindt u voor de wateranalyse (bijv. door membraanfiltratie) naast 90 mm kant-en-klare agarplaten ook 55 mm ROTI®Aquatest Plates. Verder bieden we dipslides (ROTI®DipSlides), die kunnen worden gebruikt conform VDI-richtlijn 2047 en 42. BImSchV ter controle van verdampingskoelinstallaties, koeltorens en natte afscheiders of conform VDI-richtlijn 6022 ter controle van RLT-installaties. Het bewijs van ATP met Lumitester/LuciPac® dient als beproefde en hooggevoelige methode ter controle van de reinheid volgens het HACCP-concept.
Microbiologische analyses
Voor fijnmazige onderzoeken ter plaatse in industrie, geneeskunde en bij de klantenservice staan ondertussen weliswaar uitstekende oplossingen ter beschikking, de professionele microbiologische analyse blijft echter de belangrijkste manier voor reproduceerbare, belastbare resultaten in de hygiënemonitoring. Bijkomend biedt deze, in tegenstelling tot de toepassingsgerichte kant-en-klare media, een werkelijke kwantificering van de microbiologische belasting en een differentiële speciesbepaling.
​​​​​​​
Voor de microbiële analyse in het professionele laboratorium biedt Carl Roth u in deze categorie een uitgebreid assortiment van alle hiervoor benodigde producten: van glazen recipiënten tot petrischalen, van apparaten tot pipetten en natuurlijk onze hoogwaardige gehydrateerde kweekmedia voor de professionele analyse.
Gebruiksklare kweekmedia
ROTI®DipSlidesGebruiksklare kweekmedia worden zowel door professionele laboratoria ingezet om kostbare tijd te besparen, alsook door gebruikers in productie, diensten en geneeskunde om fijnmazig en ter plaatse het hygiëneniveau en het succes van hygiënemaatregelen te controleren.
​​​​​​​ 
Onder deze categorie vindt u daarom zowel professionele 60 mm en 90 mm gebruiksklare platen die voor de microbiologische analyse in het laboratorium worden ingezet (bijv. voor de membraanfiltratiemethode), alsook eenvoudig bruikbare systemen voor geschoolde leken zonder laboratoriumuitrusting. 

Voor de snelle analyse ter plaatse raden we vooral onze dipslides (ROTI®DipSlides) aan, die zowel voor de controle van oppervlakken in de productie of bij services, zoals voor de monitoring van koelinstallaties, natte afscheiders en RLT-installaties kunnen worden gebruikt (VDI 2047, VDI 6022, 42. BImSchV).
Gehydrateerde kweekmedia
Ondanks het toenemende belang van gebruiksklare kweekmedia vormen gehydrateerde kweekmedia nog altijd de centrale bouwsteen van elke professionele microbiologische hygiënecontrole. Elk opvallend positief resultaat van een analyse ter plaatse moet professioneel onderzocht en gedifferentieerd gedefinieerd worden en alle verordeningen schrijven naast de eigen test tegelmatige monsteranalyses in professionele laboratoria voor. 

Door de hoogwaardige grondstoffen, de lange houdbaarheid, de grote veelzijdigheid en de formulering conform de relevante normen bieden onze microbiologische gehydrateerde kweekmedia de optimale basis voor reproduceerbare, veilige analyses – vooral ook voor de klanten die binnen het kader van genormeerde wettelijke richtlijnen werken.
​​​​​​​
Tip: test onze chromogene kweekmedia voor de snelle en directe isolatie van micro-organismen.
Reiniging/desinfectie/sterilisatie

Naast de monitoring is een uitstekende netheid de basis van elk hygiënemanagement: een zorgvuldige reiniging, optioneel gevolgd door een aansluitende desinfectie of sterilisatie.
Hierbij vereisen zowel de voorschriften van de bevoegde instanties alsook de zorgvuldigheidsplicht een maximum aan betrouwbaarheid van de producten. We bieden u ook hiervoor de beproefde Carl ROTH-kwaliteit met producten van zorgvuldig geselecteerde fabrikanten. 

Aanwijzingen over producten in het kader van het onderzoek over COVID19 resp. SARS-CoV-2 vindt u op "corona research"

Monstername/verzending
De productieomgeving is één van de belangrijkste microbiologische contaminatiebronnen in een levensmiddelenverwerkend bedrijf. Omgevingstests zijn daarom een belangrijk onderdeel van de hygiënemonitoring in de levens- en voedermiddelenproducten. 

Elke duidelijike microbiologische analyse is gebaseerd op een betrouwbare, reproduceerbare monstername. We bieden u hiervoor zowel kant-en-klare monsternamesystemen met passend kweekmedium alsook, voor een maximale flexibiliteit, droge monsternamevaten voor alle gelegenheden.