Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Oświadczenie o ochronie danych

Polityka prywatności firmy Carl Roth GmbH + Co. KG

Witamy na naszych stronach internetowych. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na naszych stronach internetowych oferujemy kompleksowy serwis i jednocześnie dbamy o ochronę sfery prywatnej użytkownika. Dlatego też zapewniamy, że traktujemy dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podstawę prawną ochrony danych stanowi federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawa o telemediach (TMG) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności umożliwia odwiedzającym i użytkownikom naszych stron internetowych orientację, w jakich przypadkach gromadzimy i przetwarzamy ich dane osobowe, kiedy przekazujemy je w ściśle określonych celu osobom trzecim i jak sami je wykorzystujemy. Jeśli do przetwarzania przez nas danych osobowych konieczna jest zgoda użytkownika, zostanie ona odpowiednio wyróżniona optycznie. Udzieloną nam zgodę użytkownik może w każdej chwili odwołać ze skutkiem w przyszłości. Skutki wynikające z odwołania zgody opisujemy przy każdym oświadczeniu wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


1. Jak rozumiemy politykę prywatności

Firma Carl Roth GmbH + Co. KG bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, kiedy i jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy.


2. Podmiot odpowiedzialny / dostawca usług

Podmiotem odpowiedzialnym w myśl niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) i jednocześnie dostawcą usług w myśl ustawy o telemediach (TMG) jest firma Carl Roth GmbH + Co. KG (patrz: nasza stopka redakcyjna).


3. Gromadzenie i wykorzystanie danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Odwiedziny naszej strony internetowej w celach informacyjnych zasadniczo nie wymagają podawania danych osobowych. Jednak z każdego dostępu do strony internetowej gromadzone i zachowywane są dane dostępowe tego procesu w pliku log. Dane te przekazywane są nam automatycznie przez przeglądarkę internetową. Na ich podstawie nie możemy jednak stwierdzić, jakie dane zostały pobrane przez jakiego użytkownika. O każdym pobraniu zachowany zostaje następujący zbiór danych:
 
 • nazwa klikniętych plików lub strona odwiedzona ostatnio przez użytkownika,
 • data i godzina pobrania,
 • ilość przesłanych danych,
 • status dostępu (plik został przesłany, plik nie został znaleziony itd.),
 • strona, z której pochodzi plik,
 • opis typu przeglądarki internetowej oraz jej ustawień,
 • system operacyjny,
 • adres IP.

Dane uzyskane podczas odwiedzin naszej strony w celach informacyjnych gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w formie anonimowej. Dzieje się to w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z pobranej strony internetowej, do celów statystycznych oraz do ulepszenia naszej oferty dostępnej w internecie. Adres IP zachowujemy tylko na czas odwiedzin strony. Nie dokonujemy jego analizy osobowej.


4. Dane osobowe

W niektórych przypadkach konieczne jest podanie danych osobowych.

a) Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to pojedyncze informacje o stosunkach osobistych i rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Informacje, których przetworzenie w celu przypisania ich do danej osoby nie jest możliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem pracy, nie są danymi osobowymi.

b) Nawiązanie kontaktu
Użytkownik może nawiązać z nami kontakt telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailem. Nasze dane kontaktowe znajdują się na stronie „Kontakt“. W celu udzielenia szybkiej i kompetentnej odpowiedzi na zapytanie, prosimy użytkownika o podanie określonych danych osobowych (pełnego imienia i nazwiska, danych firmy oraz adresu e-mail). W wielu przypadkach opracowanie zapytania ułatwia podanie celu zapytania (aktualne zapotrzebowanie, zapotrzebowanie roczne itp.) oraz podanie adresu przez użytkownika. Użytkownik może nam dlatego podać także te dane. Podanie tych danych jest jednak dobrowolne. W każdym przypadku staramy się odpowiedzieć na pytanie jak najlepiej, ku całkowitemu zadowoleniu użytkownika i zapewniamy, że dane osobowe użytkownika wykorzystamy wyłącznie do celów związanych z zapytaniem. Zastrzegamy jednak, że jeśli nie otrzymamy określonych, koniecznych w danym przypadku danych, w takiej sytuacji spełnienie prośby o nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe.

c) Procedura rekrutacyjna
Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość składania podania o pracę pocztą e-mail (personal@carlroth.de) na rozpisane przez nas stanowisko pracy. W tym przypadku generalnie użytkownikpodaje nam swoje dane osobowe .

Składając podanie o pracę użytkownik zapewnia, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą. Zwracamy uwagę, że każda niezgodna z prawdą informacja lub świadome jej pominięcie może stać się podstawą udzielenia przez nas odmowy lub późniejszego wymówienia stosunku pracy.

d) W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane?
Dane osobowe gromadzimy, zachowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w związku z Twoim zainteresowaniem aktualnym lub przyszłym zatrudnieniem u nas oraz z opracowaniem Twojego podania o pracę, przykładowo do nawiązania z Tobą kontaktu i umożliwienia nam podjęcia decyzji o uwzględnieniu Twojego podania w ramach dalszej procedury rekrutacyjnej. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Jeśli Twoje podanie o pracę zostanie rozpatrzone pozytywnie, podane nam dane mogą być przetwarzane w celach administracyjnych w ramach zatrudnienia.

Jeśli w ramach nawiązania kontaktu podajesz swoje dane osobowe, które nie są konieczne do podjęcia decyzji o uzasadnieniu stosunku pracy, realizacji stosunku pracy lub jego rozwiązania, wyrażasz jednoznacznie zgodę na wewnętrzne zachowanie i przesyłanie przez nas tych danych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę wysyłając do nas wiadomość pocztą e-mail lub korzystając z serwisu odwołania zgody firmy econda, do którego zostaniesz tutaj przekierowany. Dane kontaktowe znajdziesz również na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

e) Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje podanie o pracę opracowują i przyjmują do wiadomości wyłącznie powołane do tego osoby kontaktowe. Wszyscy pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do respektowania poufności Twoich danych. Osoby trzecie pod żadnym pozorem nie mają dostępu do tych danych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w Niemczech. Jeśli do administrowania i przeprowadzania procedury rekrutacyjnej włączamy usługodawców zewnętrznych, upewniamy się uprzednio, że zachowują oni w takim samym stopniu poufność danych i podjęli środki ostrożności zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do nich oraz że opracowują te dane tylko w ramach naszego zlecenia i zgodnie z naszymi wskazówkami.

f) Jak długo zachowywane są Twoje dane?
Jeśli nie będziemy mogli zaoferować Ci zatrudnienia, zachowamy przekazane nam przez Ciebie dane maksymalnie przez sześć miesięcy w celu ewentualnej odpowiedzi na pytania związane z Twoim podaniem o pracę i naszą odmową.


5. Stosowanie plików cookies

Jak prawie wszystkie strony internetowe również nasze strony stosują tzw. „pliki cookies“. Pliki cookies to małe jednostki informacyjne, które Twoja przeglądarka automatycznie zachowuje w pamięci operacyjnej Twojego komputera. Pliki cookies pełnią różne funkcje, w szczególności służą do zapewnienia użytkownikowi łatwego korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies stosowane przez nas lub przez naszych zewnętrznych usługodawców służą głównie do celów analitycznych. Za ich pomocą możemy analizować i oceniać zachowanie użytkowników na naszych stronach internetowych. W ten sposób możemy ustalić, jak ulepszyć nasze strony internetowe, aby zapewnić ich optymalne użytkowanie.

Większość przeglądarek jest tak ustawiona wstępnie, że automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz deaktywować zachowywanie plików cookies lub tak ustawić Twoją przeglądarkę, żeby otrzymywać powiadomienie zanim pliki cookies zostaną zachowane. Użytkownicy, którzy nie zaakceptują plików cookies, nie będą mogli w pełni korzystać z niektórych naszych serwisów lub nie będą mieli dostępu do niektórych obszarów na naszych stronach internetowych.

Dalsze informacje znajdują się w dokumencie POLITYKA PLIKÓW COOKIE, który można pobrać tutaj.


6. Stosowanie narzędzi monitorujących

W celu dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron, ściągane są i zachowywane anonimowe dane, a na ich podstawie, przy użyciu pseudonimów, tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem rozwiązań i technologii firmy econda GmbH (www.econda.de). W tym celu możemy umieszczać pliki cookies, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Traktowanie plików cookies: patrz pkt 5 oraz nasza POLITYKA PLIKÓW COOKIE . Profile użytkowania nie są jednak łączone z danymi użytkownika pseudonimu bez jego wyraźnej zgody. Adresy IP zaraz po wejściu stają się nierozpoznawalne, przez co nie jest możliwe przyporządkowanie profilów użytkowania do adresów IP.


7. Stosowanie dalszych narzędzi analizy

Na naszych witrynach stosujemy różne narzędzia w celu analizy zachowania ich użytkowników i ich wpisów. Wyniki tej analizy służą do dalszego ulepszania naszych stron internetowych.

Na naszych witrynach internetowych stosujemy Google Analytics, internetowy program statystyczny firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „firma Google“). Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookies“, tzn. pliki tekstowe, które zachowane zostają na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę użytkowania witryn. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o Twoim użytkowaniu tej witryny zasadniczo przekazywane są na serwer firmy Google w USA i tam zachowywane. Firma Google analizuje dla nas te informacje i zestawia je w raportach, przez co możemy się więcej dowiedzieć o użytkowaniu naszych strony. Firma Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawne lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google.

Zaprogramowaliśmy Google Analytics tak, że Twój adres IP zachowuje anonimowość. Zanim informacje zostaną przekazane na serwer firmy Google w USA, Google skraca Twój adres IP w państwach należących do Unii Europejskiej lub w innych państwach-partnerach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu nie jest możliwe jego śledzenie. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP przesłany zostaje na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Możesz zablokować zapamiętywanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienie programu twojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google zebranych przez pliki cookies i odnoszących się do twojego użytkowania witryny danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na następującej stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Wtedy zostanie zainstalowany plik cookies zawierający rezygnację (opt out), który uniemożliwi przyszłe gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny. Zwracamy uwagę na to, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje także usunięcie pliku cookie zawierającego rezygnację i w razie potrzeby plik ten należy ponownie zachować. Alternatywnie do tej wtyczki do przeglądarki lub jeśli używasz urządzeń mobilnych, możesz uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics dezaktywując punkt "Funkcjonalność" w ustawieniach plików cookies. Dalsze informacje o Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en Informacje firmy Google o warunkach ochrony danych znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB


8. Linki do mediów społecznościowych

Na naszych witrynach znajdują się linki do mediów społecznościowych. Nie są to wtyczki społecznościowe, tylko wyłącznie połączenia za pomocą linków do profili Carl Roth GmbH & Co. KG w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube itp.

Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z informacjami dostawców portali społecznościowych nie gromadzą oni i nie zachowują danych osobowych, dopóki nie zalogujesz się na Twoim koncie w mediach społecznościowych i nie otworzysz linka. Jeśli otworzysz dany link nie będąc zalogowany u dostawcy portalu społecznościowego, otwiera się nowe okno logowania dostawcy portalu, który jednocześnie umieszcza w terminalu plik cookie. Jeśli jesteś połączony z Twoim kontem i otworzysz link, otwiera się nasza własna strona przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych. Tu znajdziesz informacje o naszych produktach i naszym przedsiębiorstwie. Możesz tu napisać posta i polecić posty innym użytkownikom, w zależności od Twoich ustawień sfery prywatnej. Twoja przeglądarka przekaże poza tym takie specyficzne informacje, jak np. Twój adres IP oraz inne informacje, na serwer dostawcy portalu społecznościowego. Dostawca może te informacje zapisać i zachować, przyporządkować do Twojego konta użytkownika i do zachowanych tam danych osobowych oraz ogólnie je udostępnić. W niektórych przypadkach dostawcy portali społecznościowych umieszczają plik cookie w Twoim urządzeniu w celu zarejestrowania i monitorowania Twojego zachowania na naszych stronach internetowych. Zwracamy uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na dane zbierane przez danego dostawcę portalu społecznościowego.

Link do Facebooka kieruje Cię do usług firmy facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje o tym, jakie dane są poza tym zbierane i jak są one wykorzystywane, znajdują się w informacjach o polityce prywatności na stronie Facebooka: www.facebook.com/help. Informacje o zasadach ochrony prywatności na Facebooku znajdują się na stronie: www.facebook.com/policy

Link do Twittera łączy Twoją przeglądarkę z usługami firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Informacje o tym, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane, znajdują się w informacjach o polityce prywatności na stronie twittera: www.twitter.com/privacy. Informacje o zasadach ochrony prywatności znajdują się na stronie: www.twitter.com/settings

Link do YouTube łączy Twoją przeglądarkę z usługami firmy YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA, 94066, USA. Informacje o tym, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane, znajdują się w informacjach o polityce prywatności na stronie firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB a specjalne warunki korzystania z usługi obowiązujące na YouTube na stronie: https://www.youtube.com/t/terms

Link do Pinterest łączy Twoją przeglądarkę z usługami firmy Pinterest Europe Ltf., Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Informacje o tym, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane, znajdują się w informacjach o polityce prywatności na stronie firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Link do Xing kieruje Cię do usług firmy XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg. Dalsze informacje o wykorzystywaniu danych przez Xing znajdują się w informacjach o polityce prywatności Xing na stronie: https://www.xing.com/privacy

Link do firmy LinkedIn łączy Cię z usługami firmy LinkedIn, Inc., Mountain View, Kalifornien, USA. Informacje o tym, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane, znajdują się w informacjach o polityce prywatności na stronie firmy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guesthome-privacy-policy

Jeśli jesteś członkiem jednego z wymienionych powyżej portali społecznościowych i nie chcesz, żeby dostawca danego portalu gromadził dane o Twoich odwiedzinach naszej witryny internetowej, wyloguj się z Twojego konta w mediach społecznościowych, zanim odwiedzisz nasze witryny i aktywujesz link. Poza tym pomocne może być usunięcie z Twojej przeglądarki wszystkich plików cookies pochodzących z mediów społecznościowych.


9. Mapy Google

Do naszej witryny internetowej dołączone są dane map z usługi Mapy Google. Jeśli wywołasz stronę naszej witryny internetowej, która zawiera dane map usługi Mapy Google, firma Google zbierze, przetworzy i wykorzysta dane o korzystaniu przez Ciebie z funkcji Map. Poza tym Google zapyta Cię o Twoją aktualną lokalizację w celu wyświetlenia na mapie najbliższej filii i punktu sprzedaży (tzw. geolokalizacja). Większość przeglądarek pyta, czy użytkownik dopuszcza tę funkcję. Z warunkami korzystania z usługi Mapy Google możesz zapoznać się pod "Warunki korzystania z usługi Mapy Google". Dalsze informacje o zasadach dotyczących ochrony danych firmy Google znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


10. Okres przechowywania danych

O ile w tej polityce prywatności nie zostało określone inaczej, zachowujemy przekazane dane tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do zrealizowania celu, dla którego dane zostały nam przez Ciebie przekazane, lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów promocyjnych (np. rejestracja do newslettera), wykorzystamy Twoje dane w tym celu, dopóki nie odwołasz twojej zgody. Udzieloną przez Ciebie zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.


11. Przekazywanie danych użytkownika

Ewentualnie niezbędne dla nas jest przekazywanie Twoich danych usługodawcom zewnętrznym, także do pozaeuropejskich państwach trzecich. Tacy usługodawcy mogą na nasze zlecenie np. wysyłać newsletter lub inne środki reklamy. Wszyscy nasi usługodawcy zewnętrzni wykorzystują Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wewnętrznymi wytycznymi i w zgodzie z niniejszą polityką prywatności oraz wymaganiami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych na zlecenie.

W sprawie przekazywania danych do usługodawców w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unia Europejska i rząd USA dnia 2 lipca 2016 r. osiągnęły polityczne porozumienie dotyczące nowych ram transatlantyckiej wymiany danych osobowych w celach komercyjnych, tzw. unijno-amerykańską "tarczę prywatności" (bliższe informacje znajdują się w doniesieniu prasowym i dalszych uwagach na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm. Unijno-amerykańska "tarcza prywatności" zapewnia ochronę podstawowych praw wszystkich osób w UE, których dane osobowe przekazywane są do USA. Według dostępnych nam informacji wszyscy nasi dostawcy usług mający siedzibę w USA certyfikowani są wg unijno-amerykańskiej "tarczy prywatności", przez co zostaje w tym przypadku osiągnięty odpowiedni poziom ochrony.

Poza tym nie przekazujemy bez Twojego polecenia Twoich danych osobowych osobom trzecim, nie sprzedajemy tych danych i ich nie wypożyczamy. Zastrzegamy sobie jednak prawo ujawnienia informacji o Tobie, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli ich wydania wymagać będą od nas działające w granicach prawa władze lub organy ścigania przestępstw.


12. Prawo do informacji i do sprostowania, prawo do przeniesienia danych i prawo do ich usunięcia

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać z szeregu przysługujących Ci w tym zakresie praw. Należą do nich następujące prawa, które możesz w dowolnym momencie zrealizować wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail info@carlroth.de.
 
 • Na podstawie art. 15 RODO możesz w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zachowanych przez nas danych oraz o ich przetwarzaniu.
 • Na podstawie art. 16 RODO masz prawo niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie nieprawidłowych danych.
 • Na podstawie art. 17 RODO możesz w dowolnym momencie zażądać usunięcia zachowanych przez nas Twoich danych.
 • Na podstawie art. 18 RODO możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych, jeżeli ze względu na ustawowy obowiązek nie możemy Twoich danych usunąć.
 • Na podstawie art. 19 RODO przysługuje Ci także prawo do uzyskania informacji. Jest to istotne, gdy wykonałeś wobec administratora prawo do sprostowania, prawo do usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W tym przypadku jest on zobowiązany do poinformowania każdego odbiorcy, któremu ujawniono Twoje dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Masz prawo do poinformowania Ciebie o tych odbiorcach.
 • Na podstawie art. 20 RODO przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub jeśli zawarłeś z nami umowę.
 • Ponadto na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę ze skutkiem na przyszłość.
 • Oprócz tego, zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie skargi do właściwego organu nadzorczego. Który organ nadzorczy jest właściwy, zależy od miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Lista właściwych organów nadzorczych dla przedsiębiorstw niepublicznych znajduje się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


13. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzający tę stronę internetową mogą tu sprzeciwić się w każdej chwili gromadzeniu i zachowywaniu przez nas w przyszłości danych w celu dostosowania stron internetowych do preferencji użytkowników jak również do tworzenia przez nas profili użytkowników w celach reklamowych i do badań rynku.

Informujemy, że użytkownik może w razie potrzeby w każdej chwili tu odwołać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstraße 3 - 5
76185 Karlsruhe
Wersja: 2018 r.