22 631 16 27 | 22 631 16 74 (Polska)

Oświadczenie o ochronie danych

Polityka prywatności firmy Carl Roth GmbH + Co. KG


1. Jak rozumiemy politykę prywatności

Firma Carl Roth GmbH + Co. KG bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy.


2. Podmiot odpowiedzialny / dostawca usług

Podmiotem odpowiedzialnym w myśl niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) i jednocześnie dostawcą usług w myśl ustawy o telemediach (TMG) jest firma Carl Roth GmbH + Co. KG (patrz: nasza stopka redakcyjna). Pytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności lub ogólnie ochrony danych należy kierować na adres e-mail: info@carlroth.de


3. Gromadzenie i wykorzystanie danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej


Odwiedziny naszej strony internetowej w celach informacyjnych zasadniczo nie wymagają podawania danych osobowych. Jednak z każdego dostępu do strony internetowej gromadzone i zachowywane są dane dostępowe tego procesu w pliku log. Dane te przekazywane są nam automatycznie przez przeglądarkę internetową. Na ich podstawie nie możemy jednak stwierdzić, jakie dane zostały pobrane przez jakiego użytkownika. O każdym pobraniu zachowany zostaje następujący rekord danych:
 

  •  nazwa wywołanych plików lub strona odwiedzona ostatnio przez użytkownika,
  • data i godzina pobrania,
  • ilość przesłanych danych,
  • status dostępu (plik został przesłany, plik nie został znaleziony itd.),
  • strona, z której pochodzi plik,
  • opis typu przeglądarki internetowej oraz jej ustawień,
  • system operacyjny,
  • adres IP.

Dane uzyskane podczas odwiedzin naszej strony w celach informacyjnych gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w formie anonimowej. Dzieje się to w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z pobranej strony internetowej, do celów statystycznych oraz do ulepszenia naszej oferty dostępnej w internecie. Adres IP zachowujemy tylko na czas odwiedzin strony i nie dokonujemy jego analizy osobowej.


4. Gromadzenie danych w celu korzystania z oferty (np. składania zamówień itd.)

Jeśli chcesz skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej (np. zamówienie produktów itd.), konieczne jest podanie dalszych danych. Dane te potrzebne są do prawidłowego opracowania i rozliczenia otrzymanego od ciebie zlecenia (np. zamówienia). Należą do nich: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail, ewentualnie dane bankowe oraz twoje konkretne zamówienie lub prośba. Podanie dalszych danych jest dobrowolne.  Pola do wpisania danych nieobowiązkowych są odpowiednio oznaczone. Gromadzenie i wykorzystanie danych użytkownika ma na celu zrealizowanie otrzymanego przez nas zlecenia. Powierzone nam dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy wymaga tego forma danego stosunku umownego lub jego realizacja. Dane użytkownika możemy przekazać w wyżej wspomnianym celu współpracującym z nami, starannie dobranym, usługodawcom. Są to usługodawcy, którzy wspierają nas w wysyłce oferowanych przez nas produktów.

Dane użytkownika przekazujemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o swoich zachowanych przez nas danych osobowych. Może on też zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile umowa została całkowicie zrealizowana i przechowywanie danych nie jest obowiązkowe.


5. Stosowanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które nasz serwer WWW wysyła do przeglądarki użytkownika w czasie odwiedzin naszych stron internetowych. Przechowywane są one w komputerze użytkownika do późniejszego wykorzystania.

Wykorzystujemy pliki session cookies (zwane także plikami tymczasowymi), tzn. takie, które zapisywane są tylko w pamięci pośredniej urządzenia końcowego użytkownika podczas przebywania przez niego na jednej z naszych stron internetowych.
Celem tych plików jest identyfikacja komputera użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych przy przechodzeniu z jednej strony do drugiej i ustalenie, kiedy użytkownik opuścił nasze strony internetowe.

Pliki cookies zostają usunięte zaraz po zakończeniu sesji.
Użytkownik może dopasować ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies. Może on w swojej przeglądarce np. całkowicie zdeaktywować funkcję zachowania plików cookies, ograniczyć ją tylko do wybranych stron internetowych lub skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby przed umieszczeniem plików cookies powiadamiała ona o tym automatycznie i żądała potwierdzenia wyboru.

Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych konieczne jest jednak, z przyczyn technicznych, dopuszczenie wspomnianych plików session cookies.
W tym kontekście nie gromadzimy i nie zachowujemy danych osobowych za pomocą plików cookies. Nie stosujemy też żadnych technik, które łączyłyby informacje zbierane przez pliki cookies z danymi użytkownika.


6. Stosowanie narzędzi monitorujących

W celu dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej ściągane są i zachowywane anonimowe dane, a na ich podstawie, przy użyciu pseudonimów, tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem rozwiązań i technologii firmy econda GmbH (www.econda.de). W tym celu możemy umieszczać pliki cookies, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Stosowanie plików cookies: patrz pkt 5. Profile użytkowania nie są jednak łączone z danymi użytkownika pseudonimu bez jego wyraźnej zgody. Adresy IP zaraz po wejściu stają się nierozpoznawalne, przez co nie jest możliwe przyporządkowanie profilów użytkowania do adresów IP.


7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzający tę stronę internetową mogą tu sprzeciwić się w każdej chwili gromadzeniu i zachowywaniu przez nas w przyszłości danych w celu dostosowania stron internetowych do preferencji użytkowników jak również do tworzenia przez nas profili użytkowników w celach reklamowych i do badań rynku.

Informujemy, że użytkownik może w razie potrzeby w każdej chwili tu odwołać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem w przyszłości.


Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstraße 3 - 5
76185 Karlsruhe

Wersja: 2015 r.

Wybierz kraj

Wybierz swój kraj i język.

Zachowaj ustawienia