Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Cyclopentane, 5 l, aluminium

≥95 %, for synthesis
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Danger
H225-H304-H336-H412-EUH066
i highly flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, may cause drowsiness or dizziness, harmful to aquatic life with long lasting effects
P210 P280 P301+P310 P302+P352 P304+P340 P331
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing, do NOT induce vomiting
Pack Qty.
Pack.
Pentamethylen
Empirical formula C5H10
Molar mass (M) 70,13 g/mol
Density (D) 0,75 g/cm³
Boiling point (bp) 49 °C
Flash point (flp) -25 °C
Melting point (mp) -93,9 °C
ADR 3 II
WGK 1
CAS No. [287-92-3]
EG-Nr. 206-016-6
UN-Nr. 1146


Type analysis

132,90 €/op. 

plus VAT | 5 l za op.

Nr kat. 2191.4

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 2 op. 126,26 €/op.
od 24 op. 119,61 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Cyclopentane
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
2191.1 500 ml glass 30,90 €
2191.2 1 l glass 50,90 €
2191.3 2,5 l glass 81,90 €
2191.4 5 l aluminium 132,90 €
2191.5 10 l tinplate 275,00 €
2191.6 25 l tinplate 495,00 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Assay (GC)≥95.0 %  
Refractive index (20 °C)1.399-1.409  
Density (15 °C)0.735-0.755 g/cm³  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek