Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Lead(IV) oxide

≥97 %, p.a.
Icon_EVE-EUD Please consider that this product might be liable to some legal sanctions as for example to obtain an end user declaration or the prohibition of some applications. For details please do contact your counterpart in our sales department!
Przykłady działania: działają utleniająco i nasilają pożary. W przypadku zmieszania z substancjami łatwopalnymi powstają mieszaniny wybuchowe. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od substancji łatwopalnych i nie mieszać z nimi; utrzymywać w czystości.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H272-H302+H332-H360Df-H373-H410
i may intensify fire; oxidiser, harmful if swallowed or if inhaled, may damage the unborn child. Suspected of damaging fertility, may cause damage to organs through prolonged or repeated exposure, very toxic to aquatic life with long lasting effects
P220 P273 P280 P308+P313
i keep away from clothing and other combustible materials, avoid release to the environment, wear protective gloves, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula PbO2
Molar mass (M) 239,20 g/mol
Density (D) 9,4 g/cm³
Melting point (mp) >290 °C
ADR 5.1 III
WGK 3
CAS No. [1309-60-0]
EG-Nr. 215-174-5
UN-Nr. 1872


Type analysis

61,50 €/op. 

plus VAT | 100 g za op.

Nr kat. 4479.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 58,42 €/op.
od 24 op. 55,35 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service
Lead(IV) oxide
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
4479.1 100 g plastic 61,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Assay (titr.)≥97 %  
In HCl insoluble matter≤0,05 %  
Loss on drying (105 °C)≤0,5 %  
Chloride (Cl)≤0,02 %  
Sulphate (SO4)≤0,1 %  
Manganese (Mn)≤0,002 %  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek