Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Naphthalene, 500 g

≥99 %, for synthesis
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Warning
H228-H302-H351-H410
i flammable solid, harmful if swallowed, suspected of causing cancer, very toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P280 P308+P313
i keep away from heat. No smoking, avoid release to the environment, wear protective gloves/eye protection, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula C10H8
Molar mass (M) 128,17 g/mol
Density (D) 1,069 g/cm³
Boiling point (bp) 218,1 °C
Flash point (flp) 78,5 °C
Melting point (mp) 82 °C
ADR 4.1 III
WGK 3
CAS No. [91-20-3]
EG-Nr. 202-049-5
UN-Nr. 1334


Type analysis

30,90 €/op. 

plus VAT | 500 g za op.

Nr kat. 6714.2

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 29,36 €/op.
od 24 op. 27,81 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Naphthalene
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
6714.1 100 g plastic 14,50 €
6714.2 500 g plastic 30,90 €
6714.3 1 kg plastic 51,50 €
6714.4 2,5 kg plastic 92,90 €
6714.5 5 kg plastic 145,00 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Assay≥99,0 %  
Melting range79-81 °C  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek