Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Oil of anise, 500 ml

artificial
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H226-H304-H315-H317-H341-H351-H410
i flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause an allergic skin reaction, suspected of causing genetic defects, suspected of causing cancer, very toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P280 P301+P310 P302+P352 P308+P313
i keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. No smoking, avoid release to the environment, wear protective gloves/eye protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Oleum Anisi
Density (D) 0,9 g/cm³
Flash point (flp) 46 °C
ADR 3 III
WGK 3
CAS No. [84650-59-9]
EG-Nr. 283-518-1
UN-Nr. 1993


Type analysis

44,50 €/op. 

plus VAT | 500 ml za op.

Nr kat. 3278.1

Dostępny krótkoterminowo
od 6 op. 42,28 €/op.
od 24 op. 40,05 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service
Oil of anise
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
3278.1 500 ml glass 44,50 €
3278.2 100 ml glass 14,90 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Appearanceclear almost colourless to pale yellow oil  
Density (20 °C)0,880-0,920 g/cm3  
Refractive index (20 °C)1,49-1,50  
Optical rotation (20 °C)+0° to +30°  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek