Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

n-Hexane, 2.5 l

ROTISOLV® Pestilyse® ≥97,5 %
Icon_EVE-EUD Please consider that this product might be liable to some legal sanctions as for example to obtain an end user declaration or the prohibition of some applications. For details please do contact your counterpart in our sales department!
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
i highly flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause drowsiness or dizziness, suspected of damaging fertility, may cause damage to organs (nervous system) through prolonged or repeated exposure (if inhaled), toxic to aquatic life with long lasting effects
P202 P280 P303+P361+P353 P304+P340 P308+P313
i do not handle until all safety precautions have been read and understood, wear protective gloves/eye protection, IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower], IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Produkty pokrewne
Pack Qty.
Pack.
1-Methylpentane
Empirical formula C6H14
Molar mass (M) 86,18 g/mol
Density (D) 0,66 g/cm³
Boiling point (bp) 69 °C
Flash point (flp) -22 °C
Melting point (mp) -95 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [110-54-3]
EG-Nr. 203-777-6
UN-Nr. 1208

For residue and environmental analysis.

Guarantee analysis
101,90 € /op.

81,50 €/op.  Campaign price!

plus VAT | 2,5 l za op.

Nr kat. T165.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Szczegóły dotyczące produktun-Hexane ROTISOLV® Pestilyse® ≥97,5 %

Informacje techniczne
Water miscibility no 
n-Hexane
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
T165.1 2,5 l glass 81,50 €
T165.2 1 l glass 35,90 €
T165.3 4 l glass 95,60 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

Determination of the Hydrocarbon Index

The hydrocarbon index is defined as the total of all organic substances that can be extracted with hexane, but cannot be adsorbed in Florisil® (magnesium silicate). On a covalent GC column, these elute between n-decane and n-tetracontane and have a boiling range of 175-525 °C. These include heating oils, diesel fuels, kerosene, lubricants and transmission fluids. Petrols are not detected using this method. Carl ROTH offers an extensive range of products for the determination of the hydrocarbon index in accordance with EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53).

Standards

According to EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53).

  • Manufactured in accordance with ISO 17034 in an accredited environment
  • Tested in a laboratory accredited to ISO/IEC 17025
  • Ideal for calibration of GC-FID, GC-TCD, GC-ECD, GC-MS, GC-MS/MS, LC-UV, LC-MS and LC-MS/MS
  • With an detailed, batch-related certificate of analysis


Further attractive products to complete your chromatography laboratory can be found on our Chromatography page!


ROTISOLV® Pestilyse® Solvents

for residue and environmental analysis

Field of application: ‘Pesticide Residue Analysis’ (via ECD, PND detection) in sectors environment, foodstuff, water, etc. ROTISOLV® Pestilyse® solvents are ideal as extraction agents and for sample preparation.

Properties:

  • Highest purity
  • Quality control via ECD and PND
  • Non-volatile parts: 5 ppm or less
  • Specially purified for application in pesticide residue analysis


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Guarantee analysis

Assay (GC)≥97,5 %  
Water (KF)≤0,02 %  
Acidity≤0,0005 meq/g  
Evaporation residue≤0,0005 %  
GC/ECD (individual signal as lindane)≤5 ng/l  
GC/PND (individual signal as ethylparathion)≤10 ng/l  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek