Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Isoamyl alcohol, 2.5 l

≥98,5 %, for synthesis
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: korodują metale i działają żrąco na tkanki ciała; możliwe poważne uszkodzenie oczu. Bezpieczeństwo: unikać kontaktu; nosić okulary ochronne i rękawice. Przemyć wodą w razie kontaktu z oczami i skórą.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Danger
H226-H315-H318-H332-H335-EUH066
i flammable liquid and vapour, causes skin irritation, causes serious eye damage, harmful if inhaled, may cause respiratory irritation
P210 P233 P260 P305+P351+P338 P310
i keep away from heat. No smoking, keep container tightly closed, do not breathe mist/vapours, IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, immediately call a POISON CENTER/doctor
Pack Qty.
Pack.
3-Methyl-1-butanol, Isopentyl alcohol, iso-Amyl alcohol
Empirical formula C5H12O
Molar mass (M) 88,15 g/mol
Density (D) 0,81 g/cm³
Boiling point (bp) 130,7 °C
Flash point (flp) 43,5 °C
Melting point (mp) -147 °C
ADR 3 III
WGK 1
CAS No. [123-51-3]
EG-Nr. 204-633-5
UN-Nr. 1105


Type analysis

89,90 €/op. 

plus VAT | 2,5 l za op.

Nr kat. 8930.2

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 4 op. 85,40 €/op.
od 24 op. 80,91 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Isoamyl alcohol
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
8930.1 1 l glass 48,90 €
8930.2 2,5 l glass 89,90 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Appearanceclear, colourless  
Assay (GC)≥98,5 %  
Density (d 20 °C/4 °C)0,808-0,812  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek