Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Bromobenzene D5

99,5 Atom%D
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Warning
H226-H315-H411
i flammable liquid and vapour, causes skin irritation, toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P302+P352 P332+P313
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, avoid release to the environment, IF ON SKIN: Wash with plenty of water, if skin irritation occurs: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula C6D5Br
Molar mass (M) 162,05 g/mol
Density (D) 1,54 g/cm³
Boiling point (bp) 156 °C
Flash point (flp) 51 °C
Melting point (mp) -31 °C
ADR 3 III
WGK 2
CAS No. [4165-57-5]
EG-Nr. 224-013-8
UN-Nr. 2514

For nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Guarantee analysis

127,50 €/op. 

plus VAT | 10 ml za op.

Nr kat. HN93.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 121,12 €/op.
od 24 op. 114,75 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service
Bromobenzene D5
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
HN93.1 10 ml glass 127,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

NMR Spectroscopy

Deuterated Solvents

Deuterated reagents are used primarily in NMR spectroscopy.

Examples of application: Routine tasks such as structure determination and identity verfication in research and development laboratories.

• High degree of deuteration
• Defined water content
• Extremely cost effective


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Guarantee analysis

Deuterising degree≥99,5 %  
Water (KF, H2O+D2O)≤0,03 %  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek