Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Nitromethane D3, 5 ml

99 Atom%D
Icon_EVE-EUD Please consider that this product might be liable to some legal sanctions as for example to obtain an end user declaration or the prohibition of some applications. For details please do contact your counterpart in our sales department!
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Warning
H226-H302+H332-H351-H361fd
i flammable liquid and vapour, harmful if swallowed or if inhaled, suspected of causing cancer (if exposed), suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child (if exposed)
P210 P261 P308+P313
i keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. No smoking, avoid breathing mist/vapours, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula CD3NO2
Molar mass (M) 64,06 g/mol
Density (D) 1,19 g/cm³
Boiling point (bp) 101 °C
Flash point (flp) 44 °C
Melting point (mp) -28 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [13031-32-8]
EG-Nr. 235-892-2
UN-Nr. 1261

For nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Guarantee analysis

78,50 €/op. 

plus VAT | 5 ml za op.

Nr kat. HN91.2

Dostępny krótkoterminowo
od 6 op. 74,58 €/op.
od 24 op. 70,65 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Nitromethane D3
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
HN91.1 10 ml glass 139,50 €
HN91.2 5 ml glass 78,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

NMR Spectroscopy

Deuterated Solvents

Deuterated reagents are used primarily in NMR spectroscopy.

Examples of application: Routine tasks such as structure determination and identity verfication in research and development laboratories.

• High degree of deuteration
• Defined water content
• Extremely cost effective


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Guarantee analysis

Deuterising degree≥99 %  
Water (KF, H2O+D2O)≤0,05 %  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek