Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Oil of cedar leaf

pure
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H226-H302-H304-H317-H411
i flammable liquid and vapour, harmful if swallowed, may be fatal if swallowed and enters airways, may cause an allergic skin reaction, toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P280 P301+P310 P303+P361+P353 P333+P313
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, avoid release to the environment, wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/..., IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower, if skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Oleum Foliorum cedri
Density (D) 0,915 g/cm³
Flash point (flp) 48 °C
ADR 3 III
WGK 2
CAS No. [8007-20-3]
EG-Nr. 290-370-1
UN-Nr. 1169


Type analysis

78,50 €/op. 

plus VAT | 100 ml za op.

Nr kat. 6594.1

Dostępny krótkoterminowo
od 6 op. 74,58 €/op.
od 24 op. 70,65 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service
Oil of cedar leaf
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
6594.1 100 ml glass 78,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie

Informacje ogólne

Oils and Greases

Carl ROTH oils and greases are carefully manufactured from selected raw materials. They are of high purity and extensively specified. Therefore, they are suitable for a broad range of applications.


Essential oils

Essential oils form in the oil glands of plants and are stored in the plant tissue. They can be found in blossoms, leaves, seeds, husks, roots, resins and bark or in the wood of a plant. Essential oils are generally extracted from plant components by steam distillation.

Our essential oils are carefully manufactured from selected raw materials. Our natural oils are composed of 80 % mother plant extracts. Artificial oils are manufactured from synthetic aromatic substances. The origin of the plant is specified via the country code.


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Appearanceyellow to brownish oil  
Density (20 °C)0,900-0,940 g/cm3  
Refractive index (20 °C)1,450-1,470  
Optical rotation (20 °C)-14° to -4 °  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek