Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Oil of ylang-ylang, 250 ml

artificial
Przykłady działania: korodują metale i działają żrąco na tkanki ciała; możliwe poważne uszkodzenie oczu. Bezpieczeństwo: unikać kontaktu; nosić okulary ochronne i rękawice. Przemyć wodą w razie kontaktu z oczami i skórą.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H304-H315-H317-H318-H411
i may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause an allergic skin reaction, causes serious eye damage, toxic to aquatic life with long lasting effects
P273 P280 P301+P310 P302+P352 P333+P313 P391
i avoid release to the environment, wear protective gloves/eye protection/face protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, if skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention, collect spillage
Pack Qty.
Pack.
Oleum Anonae
Density (D) 0,96 g/cm³
Boiling point (bp) 323 °C
Flash point (flp) 78 °C
ADR 9 III
WGK 3
CAS No. [8006-81-3]
EG-Nr. 281-092-1
UN-Nr. 3082


Type analysis

56,90 €/op. 

plus VAT | 250 ml za op.

Nr kat. 3343.1

Dostępny krótkoterminowo
od 6 op. 54,06 €/op.
od 24 op. 51,21 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service
Oil of ylang-ylang
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
3343.1 250 ml glass 56,90 €
3343.2 50 ml glass 16,90 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie

Informacje ogólne

Oils and Greases

Carl ROTH oils and greases are carefully manufactured from selected raw materials. They are of high purity and extensively specified. Therefore, they are suitable for a broad range of applications.


Essential oils

Essential oils form in the oil glands of plants and are stored in the plant tissue. They can be found in blossoms, leaves, seeds, husks, roots, resins and bark or in the wood of a plant. Essential oils are generally extracted from plant components by steam distillation.

Our essential oils are carefully manufactured from selected raw materials. Our natural oils are composed of 80 % mother plant extracts. Artificial oils are manufactured from synthetic aromatic substances. The origin of the plant is specified via the country code.


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Appearanceclear yellow to brownish oil  
Density (20 °C)0,940-0,980 g/cm3  
Refractive index (20 °C)1,5000-1,5200  
Optical rotation (20 °C)-20° to 0°  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek