Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Rhodamine B solution

0,5 % in 2-Propanol
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Danger
H225-H319-H336
i highly flammable liquid and vapour, causes serious eye irritation, may cause drowsiness or dizziness
P210 P305+P351+P338 P403+P233
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed
Pack Qty.
Pack.
Rosaceine, Safraniline, Oil soluble red A
Empirical formula C28H31ClN2O3
Molar mass (M) 479,02 g/mol
Density (D) 0,7916 g/cm³
Boiling point (bp) 82 °C
Flash point (flp) 13 °C
Melting point (mp) -89 °C
ADR 3 II
WGK 1
CAS No. [81-88-9]
EG-Nr. 201-383-9
UN-Nr. 1219

Fluorescent dye
ready-to-use

62,50 €/op. 

plus VAT | 100 ml za op.

Nr kat. 1E02.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 59,38 €/op.
od 24 op. 56,25 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Szczegóły dotyczące produktuRhodamine B solution 0,5 % in 2-Propanol

Informacje techniczne
Absorption maximum 540 nm 
Emissions maximum 625 nm 
Rhodamine B solution
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
1E02.1 100 ml glass 62,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

Indicators and Dyes

Carl ROTH offers many indicators and dyes of high purity, which can be used in special applications.


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek