Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

(-)-α-Pinene, 100 mg, glass

ROTICHROM® GC
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H226-H304-H315-H317-H410
i flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause an allergic skin reaction, very toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P280 P301+P310 P331
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, avoid release to the environment, wear protective gloves/eye protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, do NOT induce vomiting
Pack Qty.
Pack.
2-Pinene
Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Density (D) 0,86 g/cm³
Boiling point (bp) 156 °C
Flash point (flp) 32 °C
Melting point (mp) -62 °C
Storage temp. +4 °C
ADR 3 III
WGK 3
CAS No. [7785-26-4]
EG-Nr. 232-077-3
UN-Nr. 2368

Reference substance for GC.

Certificates of analysis with chromatogram can be found as English version - recognisable by “_EN.pdf”.
Szczegóły dotyczące produktu
Type analysis

86,50 €/op. 

plus VAT | 100 mg za op.

Nr kat. 5170.2

Dostępny krótkoterminowo
od 6 op. 82,18 €/op.
od 24 op. 77,85 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Szczegóły dotyczące produktu


Certificates of analysis with chromatogram can be found as English version - recognisable by “_EN.pdf”.(-)-α-Pinene ROTICHROM® GC

(-)-α-Pinene
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
5170.2 100 mg glass 86,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

Further attractive products to complete your chromatography laboratory can be found on our Chromatography page!


Reference Substances ROTICHROM® HPLC/TLC/GC

for Chromatography

Pure reference substances are essential for precise analysis. They are used for identifying compounds by retention time, for calibrating detectors, and for eliminating errors in quantification of the sample compounds.

Peak areas are proportional to sample quantity in all chromatographic methods. For precise quantitative analysis, however, it is necessary to calibrate the detector as the signal may significantly vary with different substances.

To avoid errors during sample preparation and injection, an internal standard should be used in any case. The standard must not be present in the sample, however, its chemical and physical properties ought to be the closest possible to the analytical targets. It must be well resolved in the chromatogram within the same range of retention time as the sample. Before sample analysis, a given volume of standard is added, and all clean-up procedures are made with the sample containing the standard. Quantitative errors may be compensated by comparing the peak-areas of the sample with that of the internal standard.


Reference Substances for GC

ROTICHROM® GC
Carl ROTH offers an extensive range of reference substances for gaschromatography from the substance groups of alkanes, alcohols, ketones, esters, aromatic compounds, and much more. Their GC purity allows an accurate analysis.

The ROTICHROM® GC substances come with a certificate of analysis and a GC chromatogram enclosed in the outer packaging.


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Purity (GC)≥99 %  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek