Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Nickel(II) nitrate hexahydrate, 100 g

ROTI®METIC 99,999 % (5N)
Icon_EVE-EUD Please consider that this product might be liable to some legal sanctions as for example to obtain an end user declaration or the prohibition of some applications. For details please do contact your counterpart in our sales department!
Przykłady działania: działają utleniająco i nasilają pożary. W przypadku zmieszania z substancjami łatwopalnymi powstają mieszaniny wybuchowe. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od substancji łatwopalnych i nie mieszać z nimi; utrzymywać w czystości.
Przykłady działania: korodują metale i działają żrąco na tkanki ciała; możliwe poważne uszkodzenie oczu. Bezpieczeństwo: unikać kontaktu; nosić okulary ochronne i rękawice. Przemyć wodą w razie kontaktu z oczami i skórą.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H272-H302+H332-H315-H317-H318-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410
i may intensify fire; oxidiser, harmful if swallowed or if inhaled, causes skin irritation, may cause an allergic skin reaction, causes serious eye damage, may cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled, suspected of causing genetic defects, may cause cancer by inhalation, may damage the unborn child, causes damage to organs through prolonged or repeated exposure, very toxic to aquatic life with long lasting effects
P201 P220 P280 P304+P340 P305+P351+P338 P308+P313
i obtain special instructions before use, keep/store away from combustible materials, wear protective gloves/eye protection, IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing, IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula Ni(NO3)2 · 6 H2O
Molar mass (M) 290,81 g/mol
Density (D) 2,05 g/cm³
Boiling point (bp) 137 °C
Melting point (mp) 57 °C
ADR 5.1 III
WGK 3
CAS No. [13478-00-7]
EG-Nr. 236-068-5
UN-Nr. 2725


Type analysis

225,00 €/op. 

plus VAT | 100 g za op.

Nr kat. 5387.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 213,75 €/op.
od 24 op. 202,50 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Nickel(II) nitrate hexahydrate
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
5387.1 100 g plastic 225,00 €
5387.2 500 g plastic 749,00 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Type analysis

Assay (metals basis)99,999 %  
Chemical analysis (ICP, AAS): up to 60 specified trace metal impurities in ppm range.

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek