Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Isohexane

ROTISOLV® Pestilyse® plus ≥96 %
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H225-H304-H315-H336-H411
i highly flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause drowsiness or dizziness, toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P301+P310 P302+P352 P331
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, avoid release to the environment, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, do NOT induce vomiting
Pack Qty.
Pack.
iso-Hexane
Empirical formula C6H14-Isomer
Molar mass (M) 86,18 g/mol
Density (D) 0,65 g/cm³
Boiling point (bp) 60 °C
Flash point (flp) -20 °C
Melting point (mp) -154 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [92112-69-1]
EG-Nr. 295-570-2
UN-Nr. 1208

For determination of dioxins, furans, PCBs, pesticides, hydrocarbons etc.

Guarantee analysis

92,50 €/op. 

plus VAT | 2,5 l za op.

Nr kat. 7576.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 4 op. 87,88 €/op.
od 24 op. 83,25 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Szczegóły dotyczące produktuIsohexane ROTISOLV® Pestilyse® plus ≥96 %

Informacje techniczne
Water miscibility no 
Isohexane
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
7576.1 2,5 l glass 92,50 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

Further attractive products to complete your chromatography laboratory can be found on our Chromatography page!


ROTISOLV® Pestilyse® plus Solvents

for determination of dioxines, furanes, PCBs, pesticides, hydrocarbons and further pollutants

Carl ROTH created this product line (ROTISOLV® Pestilyse® plus) especially to address the growing requirements in residue analysis. Several relevant parameters are specified for these solvents which allow the use in various applications. With this product line, Carl ROTH sets the benchmark for residue analysis solvents in terms of purity and quality.

Properties:

  • Highest purity
  • Controlled by FID, ECD and NP
  • PAH tested
  • Tested for hydrocarbons C14-C40
  • Tested for fluorescence
  • Volatile impurities: max. 5 ppm
  • Non-volatile impurities: max. 5 ppm


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Guarantee analysis

Assay C6H14-isomers (GC)≥96,0 %  
Colour (APHA)≤5  
Water (KF)≤0,005 %  
Free acid (as CH3COOH)≤0,001 %  
Evaporation residue≤0,0001 %  
GC/FID suitability (as 2-octanol)≤10 ng/ml  
GC/ECD suitability (as heptachloro epoxide)≤10 ng/l  
GC/ECD dioxins, furans and PCBs (as lindane)≤5 ng/l  
GC/ECD pesticides (as lindane)≤2 ng/l  
GC/NPD pesticides (as parathion)≤5 ng/l  
GC/ECD volatile impurities (as ethylene dibromide)≤5 ng/ml  
Oil index (any hydrocarbon C10-C40)≤0,05 mg/l  
PAH-test (less than 2 ppb, HPLC)complies  
Fluorescence (as quinine)
254 nm≤1 ppb  
365 nm≤1 ppb  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek