Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Isohexane

ROTISOLV® Pestilyse® ≥99 %
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H225-H304-H315-H336-H411
i highly flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, may cause drowsiness or dizziness, toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P273 P301+P310 P302+P352 P331
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, avoid release to the environment, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, do NOT induce vomiting
Pack Qty.
Pack.
iso-Hexane
Empirical formula C6H14-Isomer
Molar mass (M) 86,18 g/mol
Density (D) 0,65 g/cm³
Boiling point (bp) 60 °C
Flash point (flp) -20 °C
Melting point (mp) -154 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [92112-69-1]
EG-Nr. 295-570-2
UN-Nr. 1208

For residue and environmental analysis

Guarantee analysis
90,50 € /op.

72,40 €/op.  Campaign price!

plus VAT | 2,5 l za op.

Nr kat. T904.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Szczegóły dotyczące produktuIsohexane ROTISOLV® Pestilyse® ≥99 %

Informacje techniczne
Water miscibility no 
Isohexane
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Cena Ilość
T904.1 2,5 l glass 72,40 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Informacje ogólne

Further attractive products to complete your chromatography laboratory can be found on our Chromatography page!


ROTISOLV® Pestilyse® Solvents

for residue and environmental analysis

Field of application: ‘Pesticide Residue Analysis’ (via ECD, PND detection) in sectors environment, foodstuff, water, etc. ROTISOLV® Pestilyse® solvents are ideal as extraction agents and for sample preparation.

Properties:

  • Highest purity
  • Quality control via ECD and PND
  • Non-volatile parts: 5 ppm or less
  • Specially purified for application in pesticide residue analysis


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

Guarantee analysis

Assay C6H14-isomers (GC)≥99,0 %  
Water (KF)≤0,005 %  
Free acid (as CH3COOH)≤0,002 %  
Evaporation residue≤0,0002 %  
GC/ECD (individual signal as lindane)≤5 ng/l  
GC/PND (individual signal as ethylparathion)≤10 ng/l  

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek