Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

ROTI®Liquid Barrier Marker, red, 10 ml, 1 x 10 ml

for microscopy
Przykłady działania: są łatwopalne; ciecze tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem; w kontakcie z wodą wytwarzają łatwopalne gazy lub są samozapalne. Bezpieczeństwo: trzymać z daleka od otwartego ognia i źródeł ciepła; szczelnie zamknąć naczynia; przechowywać w miejscu ogniotrwałym.
Przykłady działania: prowadzą do uszczerbku na zdrowiu, drażnią oczy, skórę lub organy układu oddechowego. W dużych ilościach prowadzą do śmierci. Bezpieczeństwo: jak wyżej, w razie podrażnienia skóry lub kontaktu z oczami przepłukać wodą lub innym odpowiednim środkiem.
Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.
Przykłady działania: działają szkodliwie na organizmy wodne, toksycznie lub bardzo toksycznie, ostro lub długotrwale. Bezpieczeństwo: wyrzucać wyłącznie do odpadów niebezpiecznych, nie dopuszczać do przedostania się do środowiska.
Danger
H225-H304-H315-H319-H336-H411
i highly flammable liquid and vapour, may be fatal if swallowed and enters airways, causes skin irritation, causes serious eye irritation, may cause drowsiness or dizziness, toxic to aquatic life with long lasting effects
P210 P280 P301+P310 P302+P352 P304+P340 P403+P235
i keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, wear protective gloves/eye protection/face protection, IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor, IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water, IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing, store in a well-ventilated place. Keep cool
Pack Qty.
Pack.
Packaging
Boiling point (bp) 84 °C
Flash point (flp) <0 °C
Melting point (mp) <-30 °C
ADR 3 II
WGK 2
UN-Nr. 1268

For immunology, histology and molecular biology. Glass bottle with brush.
For use with aqueous liquids only. The red dye is not solvent resistant.
Also available: Roti®-Liquid Barrier Marker, colourless (Art. No. AN91) for use with organic solvents.

With ROTI®Liquid Barrier Marker you can surround samples on a slide with water-repell ...
Szczegóły dotyczące produktu

32,90 €/op. 

plus VAT | 10 ml za op.

Nr kat. AN92.1

Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Szybka, prosta i niezawodna dostawa.
od 6 op. 31,26 €/op.
od 24 op. 29,61 €/op.
Usługa abonamentowa firmy Carl Roth

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!

With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!

How it works:
1

Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.

2

In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.

3

Set Starty point and interval for your subscription and submit order!

By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.

Czy masz pytania do tego produktu?

Do you have a question about this product?

In the general information or Product details, we have compiled extensive descriptions and downloads for each product.
If you can not find an answer to your question in the Certificates of Analysis and Application Examples , feel free to contact us!
Contact Service

Szczegóły dotyczące produktu


With ROTI®Liquid Barrier Marker you can surround samples on a slide with water-repellent circles and thus separate them from each other. In this way several samples can be processed simultaneously. Or different stainings can be performed on one slide. Application areas are immunological, histological and molecular biological investigations.


Directions for use

The solution is applied to slides or other glass surfaces. After drying, a resistant hydrophobic film remains providing a barrier to aqueous liquids.
The barrier film can be wiped off the glass surface with a dry cloth or a cloth impregnated with xylene.ROTI®Liquid Barrier Marker, red
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00
Nr kat. Pack Qty. Pack. Packaging Cena Ilość
AN92.1 10 ml glass 1 x 10 ml 32,90 €
AN92.2 50 ml glass 5 x 10 ml 127,90 €
Dostępny z magazynu w Karlsruhe
Dostępny krótkoterminowo
Niedostępny
Data dostawy obecnie nieznana
Wybrana ilość:   0
  1. Suma pośrednia:  0.00

Pobranie


Świadectwa jakości

Tu możesz wyszukać i pobrać świadectwo jakości wybranego produktu. Wpisz numer serii.
Znaleziono następujące świadectwa jakości:

0 Oceny

0.0 z 5 gwiazdek