Naar de inhoud springen Naar het navigatiemenu springen

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de firma Carl Roth GmbH + Co. KG

Hartelijk welkom op onze webpagina. We danken u voor uw belangstelling. We bieden op onze internetpagina een uitgebreide service en willen tegelijk garanderen dat uw privésfeer beschermd wordt. Daarom verzekeren we u dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften alsook deze privacyverklaring worden behandeld. De wettelijke grondbeginselen van de privacy zijn terug te vinden in de wetgeving en in de telemediawetgeving evenals in de basisverordening m.b.t. de privacy.

De volgende privacyverklaring maakt het voor u als bezoeker en gebruiker van onze internetpagina mogelijk om een overzicht te krijgen in welke gevallen we persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, wanneer we gegevens aan derden doelmatig doorgeven en hoe we uw persoonlijke gegevens zelf gebruiken. Voor zover we voor de verwerking van uw gegevens toestemming van u nodig hebben, vindt u deze hierna optisch geaccentueerd. U kunt de toestemmingen altijd voor de toekomst herroepen. Welke gevolgen hierdoor ontstaan, hebben we hierna bij de betreffende toestemmingsverklaring weergegeven.


1. Onderwerp van de privacyverklaring

Carl Roth GmbH + Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens registreren en ook hoe wij deze gebruiken.


2. Verantwoordelijke instantie/dienstverlener

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving (BDSG) en tegelijkertijd dienstverlener in de zin van de telemediawetgeving (TMG) is Carl Roth GmbH + Co. KG, zie daarvoor onze colofon.


3. Registreren en gebruiken van uw gegevens bij het bezoek aan onze internetpagina

Voor het bezoek aan onze internetpagina voor het verwerven van informatie is het in principe niet nodig, dat u persoonsgebonden gegevens opgeeft. Bij het bezoek aan onze internetpagina worden echter toegangsgegevens over deze procedure in een logbestand geregistreerd en opgeslagen. Daarbij gaat het om gegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons overdraagt. Wij kunnen uit deze gegevens niet afleiden welke gebruiker welke gegevens heeft opgeroepen. De volgende informatie van elke oproep wordt in een record opgeslagen:
 
 • De naam van de opgeroepen bestanden of de door u bezochte pagina,
 • datum en tijd van de oproep,
 • de overgedragen datahoeveelheid,
 • de toegangsstatus (bestand overdragen, bestand niet gevonden, enz.),
 • de pagina, van waaruit het bestand werd opgevraagd en,
 • een beschrijving van het type webbrowser en de instellingen daarvan,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • uw IP-adres.

Deze gegevens registreren en gebruiken wij bij een informatiebezoek uitsluitend in niet-persoonsgebonden vorm. Dit om het gebruik van de door u opgeroepen internetpagina mogelijk te maken, voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons internetaanbod. Het IP-adres slaan wij alleen op voor de duur van uw bezoek, een persoonsgebonden verwerking vindt niet plaats.


4. Persoonlijke gegevens

In sommige gevallen is de opgave van persoonlijke gegevens vereist.

a) Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw adresgegevens alsook het IP-adres van het door u gebruikte apparaat. Informatie waarbij we ofwel geen of alleen met een buitensporige moeite het verband met uw persoon kunnen leggen, zijn geen persoonlijke gegevens.

b) Contactopname
U kunt met ons telefonisch, per post of via e-mail contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u op de pagina "Contact". Om uw aanvraag snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, verzoeken we u om bepaalde persoonlijke gegevens (uw volledige naam, firmagegevens evenals uw e-mailadres) op te geven. In vele gevallen vergemakkelijkt het vermelden van uw verzoek (actuele behoefte, jaarlijkse behoefte etc.) alsook het opgeven van uw adres de bewerking. Deze gegevens kunt u ons daarom eventueel meedelen. Het is echter uw vrije beslissing om deze gegevens mee te delen. In elk geval trachten we uw aanvraag tot uw tevredenheid zo goed mogelijk te beantwoorden en we verzekeren u dat we uw persoonlijke gegevens alleen voor het met uw aanvraag overeenkomende doel zullen gebruiken. We behouden ons echter het recht voor om zonder bepaalde, in het specifieke geval vereiste gegevens uw contactwens in bepaalde omstandigheden niet te vervullen.

c) Sollicitatieprocedures
We bieden u op onze websites de mogelijkheid om via e-mail (personal@carlroth.de) voor door ons uitgeschreven jobs te solliciteren. Hierbij zult u ons in de regel persoonlijke gegevens meedelen. Door uw sollicitatie verzekert u dat de door u ter beschikking gestelde informatie met de waarheid overeenkomt. We wijzen u erop dat elke foute informatie of bewuste weglating een reden voor een afzegging of een later ontslag kan vormen.

d) Voor welk doel worden gegevens verzameld en verwerkt?
Persoonlijke gegevens worden alleen voor doeleinden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt die in verband met uw interesse voor een actuele of toekomstige tewerkstelling bij ons en de bewerking van uw sollicitatie staan, bijv. om met u in contact te treden en om het voor ons mogelijk te maken om een beslissing te treffen of we verder met u rekening houden in het kader van de sollicitatieprocedure. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats. Is uw sollicitatie succesvol, dan kunnen de opgegeven gegevens voor bestuurlijke aangelegenheden in het kader van de betrekking worden gebruikt. Als u in het kader van de contactopname persoonlijke gegevens opgeeft, die niet absoluut voor de beslissing over de reden van een dienstverband of motivering van het dienstverband voor de uitvoering of beëindiging ervan vereist zijn, geeft u hiermee uitdrukkelijk de toestemming dat wij deze intern mogen opslaan en doorgeven. U kunt uw toestemming altijd herroepen door ons via e-mail een bericht te sturen of de herroepingsservice van econda te gebruiken, die uhier bereikt. De betreffende contactgegevens vindt u ook aan het einde van deze privacyverklaring.

e) Wie kan mijn gegevens inkijken?
Uw sollicitatie wordt uitsluitend door de relevante contactpersonen bij ons bewerkt en ter kennis genomen. Alle met de gegevensverwerking gelaste medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. Derden krijgen van uw gegevens in geen geval kennis. De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend in Duitsland plaats. Voor zover we voor het beheer en uitvoering van de sollicitatieprocedure een beroep doen op externe dienstverleners, hebben we gegarandeerd dat deze op dezelfde manier de geheimhouding van gegevens waarborgen en veiligheidsmaatregelen tegen een onbevoegde kennisname van uw gegevens hebben getroffen en uw gegevens alleen in onze opdracht en overeenkomstig onze instructies behandelen.

f) Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Als we u geen betrekking kunnen aanbieden, zullen we de door u doorgegeven gegevens tot zes maanden bewaren met als doel vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing te beantwoorden.


5. Gebruik van cookies

Zoals bijna elke website in het internet gebruiken ook onze websites zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine informatie-eenheden die uw browser automatisch in het werkgeheugen van uw computer bewaart. Cookies dienen voor verschillende functies, vooral voor de gebruiksvriendelijkheid van de websites. De door ons of door onze externe dienstverleners ingezette cookies dienen hoofdzakelijk voor analysedoeleinden. Zo kunnen we het gebruikersgedrag op onze websites analyseren en analyseren en ontdekken hoe we onze websites kunnen verbeteren om u de best mogelijke gebruikersbelevenis te bieden. De meeste browsers zijn zo vooringesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. U kunt het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u ervan op de hoogte brengt vooraleer cookies worden opgeslagen. Gebruikers die cookies niet aanvaarden, kunnen evt. bepaalde services van onze websites niet gebruiken of eventueel geen toegang verkrijgen tot bepaalde gedeeltes van onze websites.

Voor meer informatie zie onze COOKIERICHTLIJN die u hier kunt oproepen.


6. Gebruik van tracking-tools

Voor de correcte vormgeving en voor de optimalisatie van deze internetpagina worden via oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruikersprofielen gebruik maken van pseudoniemen opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Voor de behandeling van cookies zie. Cijf. 5 alsook onze COOKIERICHTLIJN . Gebruiksprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht. In het bijzonder worden IP-adressen direct na binnenkomst onherkenbaar gemaakt, waardoor een toekenning van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is.


7. Gebruik van andere analysetools

We gebruiken op onze websites verschillende tools om het gebruikersgedrag van onze websites en bijdragen te analyseren en voor de verdere vormgeving van onze websites te analyseren.

Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", dus tekstbestanden", die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de websites door u mogelijk makenDe door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze websites wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal de informatie voor ons analyseren en in reports samenstellen zodat we meer over het gebruik van onze websites te weten komen. Ook zal Google deze informatie evt. aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven en of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. We hebben Google Analytics zo geprogrammeerd dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt. Vóór het doorgeven aan de Google-server in de VS wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese economische ruimte verkort. Daardoor kan deze niet worden getraceerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een specifieke instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie verkregen en op uw gebruik van de website betrokken gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare bowser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert. Houd er rekening mee dat bij het wissen van alle cookies ook de opt-out-cookie wordt gewist en deze indien gewenst opnieuw moet worden opgeslagen. Als alternatief voor deze browser-plug-in of als u een mobiel eindapparaat gebruikt, kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door in de cookie-instellingen het punt functionaliteit te deactiveren. Meer informatie over Google Analytics vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Aanwijzingen m.b.t. de privacybepalingen van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB


8. Social medialinks

Op onze websites vindt u "Social Media Links". Hierbij gaat het niet om social plugins, maar alleen om links naar het social media profiel van ons, Carl Roth GmbH & Co. KG bij facebook, twitter, Pinterest, youtube etc..

Naar eer en geweten en volgens de gegevens van de social media aanbieders verzamelen en bewaren deze geen persoonlijke gegevens, zolang u niet in uw social media account bent ingelogd en zolang u de link niet opent. Als u de betreffende link opent zonder bij de social media aanbieder te zijn ingelogd, verschijnt in een nieuw venster het aanmeldingsvenster van de social media aanbieder, die tegelijk een cookie op de harde schijf van uw eindapparaat achterlaat. Als u met uw account bent verbonden en de link opent, verschijnt de pagina van onze eigen social media ondernemingspagina. Hier vindt u meer informatie over onze producten en onze onderneming. U kunt hier posts achterlaten en posts – afhankelijk van uw privacy-instellingen – voor andere gebruikers aanbevelen. Uw browser zal bovendien specifieke informatie, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en andere informatie aan de servers van de social media aanbieder doorgeven. De social media aanbieder kan deze informatie registreren en opslaan, deze aan uw gebruikersaccount en de daar opgeslagen persoonlijke gegevens toewijzen en voor het publiek ter beschikking stellen. In sommige gevallen bewaren de social media aanbieders een cookie op uw apparaat om uw surfgedrag op onze websites te registreren en te volgen. Houd er rekening mee dat we geen invloed op de door de betreffende social media aanbieders verkregen gegevens hebben.

De facebooklink leidt u naar de diensten van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Welke gegevens hierbij verder geregistreerd en hoe deze gebruikt worden, vindt u in de privacyverklaringen van facebook: www.facebook.com/help. Mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer binnen facebook vindt u op: www.facebook.com/policy

De link naar Twitter verbindt uw browser met de diensten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Welke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaringen van Twitter: www.twitter.com/privacy. Mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u op: www.twitter.com/settings

De link naar YouTube verbindt uw browser met de diensten van YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA, 94066, USA. Welke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaringen van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB evenals de voor YouTube specifieke gebruiksvoorwaarden op: https://www.youtube.com/t/terms

De link naar Pinterest verbindt uw browser met de diensten van Pinterest Europe Ltf., Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Welke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaringen van Pinterest op: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

De link naar Xing leidt u naar de diensten van XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg. Meer informatie over het datagebruik door Xing vindt u in de privacyverklaring van Xing: https://www.xing.com/privacy

De link naar de diensten van LinkedIn verbindt u met de diensten van LinkedIn, Inc., Mountain View, Californië, USA. Welke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guesthome-privacy-policy

Als u lid bij een van de genoemde social media aanbieders bent en niet wilt dat de betreffende aanbieder gegevens over uw bezoek aan onze websites verzamelt, meld u dan van uw social media account af vooraleer u onze websites bezoekt en de link activeert. Het kan verder nuttig zijn om alle social media cookies van uw browser te wissen.


9. Google Maps

In onze website is kaartmateriaal van Google Maps geïntegreerd. Als u een pagina van onze websites oproept, dat kaartmateriaal van Google Maps bevat, zal Google gegevens over uw gebruik van de maps-functies verzamelen, verwerken en gebruiken. Verder zal Google naar uw actuele locatie vragen om u op de kaart de dichtstbijgelegen filialen en verkooppunten weer te geven (zgn. geolocalisatie). De meeste browsers vragen u of u deze functie wilt toestaan. Neem hiervoor de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps in acht die u onder de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps kunt oproepen. Meer informatie over de privacyrichtlijnen van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


10. Opslagduur van uw gegevens

Voor zover in deze privacyverklaring niet anders aangegeven, bewaren we uw ons ter beschikking gestelde gegevens slechts zolang het voor het vervullen van het betreffende doel waarvoor u ons uw gegevens hebt doorgegeven of voor de naleving van wettelijke bepalingen is vereist. Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden hebt gegevens (bijv. aanmelding voor de newsletter) zullen we uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken zolang u uw toestemming niet herroept. De door u verleende toestemming kan door u altijd met werking voor de toekomst worden herroepen.


11. Doorgeven van uw gegevens

In bepaalde omstandigheden is het voor ons vereist uw gegevens aan externe dienstverleners, telkens ook in niet-Europese derde laden, door te geven. Dergelijke dienstverleners kunnen bijvoorbeeld de opdracht hebben om newsletters of andere reclamemiddelen te versturen. Al onze externe dienstverleners gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend conform onze interne aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring evenals de wettelijke eisen m.b.t. de orderdataverwerking. In het geval van het doorgeven van gegevens aan dienstverleners in de Verenigde Staten van Amerika wijzen we erop dat de Europese Unie en de VS-regering op 12 juli 2016 een politieke overeenkomst over een nieuw kader voor de transatlantische uitwisseling van persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden, het zogenaamde EU-VS-privacyschild, hebben bereikt (informatie hierover vindt u in de persmededeling en bijkomende aanwijzingen op http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm. Het EU-VS-privacyschild garandeert de bescherming van de grondrechten van alle personen in de EU waarvan persoonlijke gegevens in de VS worden doorgegeven. Volgens de informatie waarover we beschikken, zijn alle door ons gebruikte dienstenaanbieders met zetel in de VS onder het EU-VS-privacyschild gecertificeerd, zodat hier een passend beschermingsniveau wordt bereikt. Overigens geven we zonder uw akkoord persoonlijke gegevens niet aan derden door, noch verkopen of verhuren we gegevens. We behouden ons wel het recht voor om informatie over u openbaar te maken als we wettelijk hiertoe verplicht zijn of als de publicatie door rechtmatig handelende overheden of strafvervolgingsorganen van ons wordt verlangd.


12. Informatierecht en recht op rechtzetting, recht op gegevensoverdracht en recht op vergeten worden

Als betrokkene hebt u een aantal zogenaamde "betrokkenenrechten". Dit zijn in het bijzonder de volgende rechten die u altijd via het onderaan vermelde e-mailadres info@carlroth.de kunt uitoefenen.
 
 • U kunt conform art. 15 DSGVO (Duitse privacyverordening) altijd informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan opvragen.
 • Conform art. 16 DSGVO hebt u het recht dat de betreffende onjuiste gegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd.
 • U kunt conform art. 17 DSGVO altijd eisen dat uw bij ons opslagen gegevens worden gewist.
 • Conform art. 18 DSGVO kunt u eisen dat de gegevensverwerking door ons wordt beperkt, voor zover we de gegevens op basis van de wettelijke plichten niet mogen wissen.
 • U hebt conform art. 19 DSGVO bovendien het recht op kennisgeving. Dit is relevant als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke geldend hebt gemaakt. In dit geval is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie de betreffende persoonlijke gegevens openbaar werden gemaakt, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of indien dit met buiten verhouding veel werk gepaard gaat. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Conform art. 20 DSGVO hebt u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens voor zover u bij de gegevensverwerking de toestemming hebt gegeven of een contract met ons hebt afgesloten.
 • U hebt verder conform art. 7 al. 3 DSGVO het recht om een gegeven goedkeuring op elk moment in de toekomst te herroepen.
 • Daarnaast hebt u altijd het recht om zich met een klacht conform art. 77 DSGVO tot de bevoegde inspectie te richten. Welke de voor u bevoegde inspectie is, is afhankelijk van de woonplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Een lijst van de bevoegde inspecties voor niet-publieke ondernemingen vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


13. Recht op tegenspraak en herroepingsrecht

Bezoekers aan deze internetpagina kunnen tegen de gegevensregistratie en het opslaan daarvan voor correct beheer van onze internetpagina's en voor het opstellen van gebruikersprofielen door ons voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden te allen tijde voor de toekomst hier bezwaar maken. Wij wijzen erop dat u een aan ons verleende privacygerechtelijke toestemming te allen tijde voor de toekomst hier kunt herroepen .


Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstraße 3 - 5
76185 Karlsruhe
Stand: 2018